Cô thư ký dâm đẵng được sếp chiều tới bến

Cô thư ký dâm đẵng được sếp chiều tới bến tại văng phòng làm việc.

Công việc của một cô thư ký cho sếp luôn bận rộn và vất vã khá nhiều và phải luôn ở cạnh sếp trong mọi lúc, mọi nơi. Bởi thế các cô luôn được các sếp yêu chiều nhất, nhưng với một cô thư ký lúc nào cũng tở vẽ khiêu dâm và hở hang thế làm cho các ông thích thú. Các ông thường lấy chức vụ của mình ép các cô phải quan hệ với mình, nhưng không hề giận mà các cô lại thích và luôn muốn được sếp phục vụ mình trong mỗi lúc.